Organizing Team

Directors

  1. admin admin
  2. Søren Laurentius Nielsen, RUC
  3. Annemette Palmqvist, Roskilde University, DK
  4. Benni Winding Hansen
  5. Stiig Markager
  6. Karen Timmermann
  7. Gary T Banta, Roskilde University, DK.
  8. Bente Brix Madsen
  9. Ciarán Murray, Aarhus University, Denmark
  10. Thomas Allan Raynor, Denmark

Sponsors

Det 17. danske Havforskermøde giver udstillere og sponsorer gode muligheder for at knytte kontakter indenfor havforskningsmiljøet. Vi tilbyder udstillingsmuligheder, mødefaciliteter, café-miljø og poster-sessioner samlet i én stor hal, hvor vi kan stille alt fra ? til ?? m2 til rådighed for udstillere. Der er også mulighed for sponsorater via Havforskermødets 'Book of Abstracts'. 

For nærmere oplysninger om hvad vi kan tilbyde kontakt:

Karen Timmermann
Aarhus Universitet

kti@dmu.dk

Sources of Support

IT support:
Anders Meidahl Münsberg (Andemun@ruc.dk)

 

Organizing Team

Roskilde Universitet:
Benni Winding Hansen (bhansen@ruc.dk)

Annemette Palmqvist (apalm@ruc.dk)
Gary Banta (banta@ruc.dk)
Søren Laurentius Nielsen (nielsen@ruc.dk)

Morten Foldager Pedersen (mfp@ruc.dk)

Aarhus Universitet:
Karen Timmermann (kti@dmu.dk)
Stiig Markager (ssm@dmu.dk)

Naturstyrelsen:
Bente Brix Madsen (bebma@nst.dk)