Tilmelding til alle fem KIA workshops

February 9, 2012 – June 13, 2013


Hver workshop vil være bygget op om et tema og består af tre dele. Først vil der være en foredrags- og teaterbaseret formidling af CLIPS’ nyeste forskningsresultater. Derefter følger et oplæg fra en international eller dansk topforsker med ekspertise i offentlig innovation. Til sidst vil der være fremlæggelse og fælles bearbejdning af et eller flere konkrete kommunale innovationsprojekter.

 

Prisen pr. workshop er 1.200 kr. Ved tilmelding til alle 5 workshops er den samlede pris 4.500 kr. Tilmeld dig alle workshops her.

 

Temaerne for de 5 workshops er:

 

1. KIA workshop den 9. februar i Vejle

Tema: Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i kommunerne

Den første KIA workshop finder sted i Torvehallerne i Vejle den 9. februar fra 10.00-17.00 med temaet: Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i kommunerne.

 

2. KIA workshop den 7. juni 2012 i Aarhus

Tema: Formålet med innovation; effektivitet eller kvalitet?

Den anden KIA workshop afholdes i Aarhus den 7. juni 2012 og omhandler temaet Innovation; effektivitet eller kvalitet? Yderligere information følger.

 

3. KIA workshop den 11. oktober 2012 i København

Tema: Innovationsledelse

Tredje workshop afholdes den 11. oktober 2012 i København og har temaet: Innovationsledelse. Yderligere information følger.

 

4. KIA workshop den 7. februar 2013 i Aalborg

Tema: Medarbejdernes og brugernes rolle i innovationsprocesser

Den fjerde workshop finder sted i Ålborg den 7. februar 2013 og har temaet: Medarbejdernes og brugernes rolle i innovationsprocesser. Yderligere information følger.

 

5. KIA workshop den 13. juni 2013 i Odense

Tema: Politikernes rolle i samarbejdsdrevet innovation

Den femte og sidste KIA workshop afholdes i Odense den 13. juni 2013 og har temaet: Politikernes rolle i samarbejdsdrevet innovation. Yderligere information følger.