Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

C. Scandinavian literature 1/ Skandinavisk litteratur 1

”Jag klistrar. Jag klistrar.” Bergmans berättelse om den instängda kvinnan och den borgerliga familjens sammanbrott Paper NorLit 2011
Johan Almer

D. Working class literature/ arbejderlitteratur

Early Swedish Working-class Literature and the Literary (c.1910): The Case of Maria Sandel Paper NorLit 2011
Beata Agrell

I. Politics of form 1/Politik og form 1

Ida Börjel and the Politics of Form Paper NorLit 2011
Johan Alfredsson
Att sätta medelklassens problem under debatt – samtidspolitik, etik och klassmedvetande i Sara Kadefors Fågelbovägen 32 Paper NorLit 2011
Åsa Arping

J. Scandinavian literature 3/ Skandinavisk litteratur 3

Connecting the Crises: The Danish Constitution of June 1849 and Søren Kierkegaard’s “Attack on Christendom” Paper NorLit 2011
Julie K Allen

S. Autonomy and engagement 2/Autonomi og engagement 2

Literature and Global Warming Paper NorLit 2011
Gregers Andersen


 

NorLit 2011 is sponsored by The Danish Council for Independent Research, Humanities (FKK) and The Danish Association of Masters and PhDs (DM).

NorLit 2011 is also sponsored by Clara Lachmanns Fond and Roskilde University.