Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
At tage sproget på ordet
Charlotte Engberg

Last modified: 2011-07-07

Abstract


Morten Søndergaards Ordapotek indgik i efteråret 2010 i udstillingen Love i Kunsthallen Nikolaj. Udstillingen handlede om ord og var bygget op omkring en række installationer svarende til sprogets 10 ordklasser. I forbindelse med udstillingen har Morten Søndergaard, sammen med WeArePopular, skabt et apotek bestående af disse ordklasser. Det er kommet i to udgaver: udformet som et medicinskab i træ, lige til at hænge op i badeværelset, eller i en mere transportabel form: en stiv æske, som rummer 10 pilleæsker med digte udformet som indlægssedler: numeralier, verber, substantiver, adjektiver, præpositioner osv. Indlægssedlerne rummer oplysninger om, hvordan man skal omgås ordene: her kan man læse om virkning og anvendelse, bivirkninger, opbevaring osv. . Skulle der opstå problemer, tilrådes man at kontakte en forfatter, en ordbog eller et bibliotek. Værket er udspændt mellem litteratur og billedkunst og præsenterer sig derved som en slags bogobjekt. Men det er samtidig underfundigt udspændt mellem en lattermild omgang med sproget og en mere alvorlig understregning af, at omgangen med sproget forpligter: værket betoner hvordan mennesket erfarer verden på sprogets betingelser, og hvordan sproget kan beherske verden. Som når apotekeren Søndergaard siger om interjektionerne, at de ”er små ordbomber. De har nok i sig selv, de behøver ikke forklare sig. De bærer deres betydning med sig, sammenklappet og klar. Så fat det dog!”. Eller når han skriver om, at man i forbindelse med børns sprogindlæring skal dosere antallet af substantiver, og at man skal sørge for, at ”en hest hedder en ”hest” og en hund hedder en ”hund””, så er der ikke bare lagt op til en sprogteoretisk diskussion, men også til en politisk, vedrørende forholdet mellem ordene og dét, der betegnes.


Full Text: Paper NorLit 2011