Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Apparatets sammenbrud.”I straffekolonien” med Franz Kafka
Anker Gemzøe

Last modified: 2011-07-04

Abstract


Kafkas fortælling "I straffekolonien" (1914) læses som en politisk kortlægning på flere planer:

-       Eksempel på et stadigt tilbagevendende motiv i Kafkas fortællinger: Et grusomt gammelt lovkompleks og samfundssystem er i krise eller bryder åbenlyst sammen, hvilket efterlader et tomrum og åbner for en truende eller realiseret ny og værre lov/tilstand. Motivet lokaliseres i andre tekster af Kafka og placeres i en forgrenet litteraturhistorisk kontekst.

-       En i fremmedgjorte parabler udtrykt, men ret konkret kortlægning af den intellektuelles politiske dilemmaer, som Kafka opfattede dem ved udbruddet af Første Verdenskrig og udsigten til Det Østrig-Ungarske Kejserriges opløsning. Uanset det specifikke, for ikke at sige specielle, udgangspunkt har problemstillingen vide historiske og almene perspektiver.

 

Paperet kan med rimelighed placeres såvel sektionen Lov og litteratur som i en mere politisk sektion - med særligt henblik på den intellektuelles politiske selvopfattelse og placering.

 

 

 


 


Full Text: Paper NorLit 2011