Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Mimesis af kulturelle erindringsprocesser. Doku- og metafiktion i den aktuelle spanske romans behandling af borgerkrig og frankistisk diktatur
Hans Lauge Hansen

Last modified: 2011-07-12

Abstract


I dette paper beskæftiger jeg mig med den udvikling man kan spore i den historiske romans fortælleformer i Spanien inden for det seneste 10-år. Det er min hypotese at en betragtelig del af disse romaner bedriver det man kunne kalde mimesis af de kulturelle erindringsprocesser, dvs. at romanerne gennemspiller (dele af) de sociale, kommunikative processer som dialogerer og forhandler den kulturelle erindring om borgerkrigen (1936-39) og det efterfølgende militærdiktatur (1939-77). Der er tale om romaner som i vidt omfang anvender sig af den historiografiske metafiktions opdeling af handlingen i to tidsmæssigt forskudte planer, og som anlægger en detektivisk, filologisk eller selvreferentielt-kreativ tilgang til nutidsplanet. På dette plan arbejdes der med arkivmateriale, vidnesbyrd i form af interviews og diverse elektronisk kildemateriale samt tilgængelig offentlig og historiografisk dokumentation. Romanerne forholder sig således ofte dokumentarisk til historisk konkrete begivenheder og –personer, som i større eller mindre grad fiktionaliseres, hvorved traditionelle genredistinktioner og diskursmarkører dekonstrueres. Romaner udkommer f.eks. med litteraturliste eller eksplicitte redegørelser for deres kilder, mens historisk-dokumentariske essays udgives i romanformat og masseoplag. Autofiktion er et udbredt virkemiddel og igennem ”forfatterens” performative kommentarer udvikles ikke sjældent en hel metafiktiv litteraturteori om forholdet mellem litteratur og historieskrivning, litteraturens forhold til sandhed og reference osv.

Den kulturelle kontekst skal findes i det forhold at den politiske offentlighed i Spanien (igen) er blevet stærkt polariseret mellem højrefløjen i Partido Popular og venstrefløjen anført af socialistpartiet PSOE. Samtidig med dette skifte er spørgsmålet om landets kulturelle erindring omkring borgerkrigen 1936-39 og 40 års efterfølgende diktatur blevet et overordentligt ”varmt” emne. De litterære tekster med borgerkrig og frankisme som emne der udgives i disse år, bør naturligvis læses i dialog med disse sociale processer, og det er min hypotese at netop den politiske polarisering af spørgsmålet om den kulturelle erindring har en afgørende indflydelse på fortolkningen af helt centrale aspekter af denne romanform.


Full Text: Paper NorLit 2011