Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Receptionen af samfundsengageret nordisk litteratur oversat til fransk
Margrethe Lykke Eriksen

Last modified: 2011-07-02

Abstract


Den stigende interesse for nordisk litteratur har fået antallet af udgivelser af nordisk litteratur til at boome i Frankrig, og der bliver i paperet fokuseret på receptionen af disse tekster. Med udgangspunkt i en tematisk kategorisering af oversatte islandske, norske, svenske, danske og finske tekster oversat siden 2000 samt en analyse af et tekstkorpus bestående af avisanmeldelser, blogartikler og kommentarer på nettet, vil jeg påvise, at specifikke teksttyper mobiliserer specifikke nordenbilleder hos fransktalende læsere. Der vil blive lagt særlig vægt på receptionen af samfundsengageret litteratur.

Keywords


contemporary literature; the "other"

Full Text: Paper NorLit 2011