Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Balladen om Brunel. Civilisationskritik og ny identitetstematik hos Heretica-bevægelsen
Marianne Stidsen

Last modified: 2011-07-04

Abstract


I 1959 udkom hereticaneren Thorkild Bjørnvigs meget læste, fortællende digt "Balladen om Great Eastern" i samlingen Figur og Ild. Digtet er især blevet fortolket som en storstilet civilisationskritisk elegi, indlejret i historien om skibet Great Eastern, der var forløber for senere mastodontskibe som Titanic. Dermed er det kommet til at stå som emblem på Heretica-bevægelsens angiveligt reaktionære og ensidigt afvisende holdning til modernitetens fornufts- og teknologistyring.

Men "Balladen om Great Eastern" rummer også en anden problemstilling, som er centreret omkring tekstens menneskelige hovedfigur, Isambard Kingdom Brunel, konstruktøren af skibet. Den udgrænsning af de emotive og ikke-fornuftsbaserede aspekter af bevidstheden, som Brunel repræsenterer, er især blevet sat i forbindelse med hereticanernes generelle optagethed af eksistentialismen og dens angstbegreb, sådan som det er udlagt og forstået af den metafysisk-teologisk orienterede del af eksistentialismen fra Kierkegaard og fremefter. Hermed har dette niveau ligeledes bidraget til indtrykket af Heretica-bevægelsen som ideologisk reaktionær og antimoderne.

Oplægget skal argumentere for, at man ved at læse den psykologisk-eksistentielle problematik, som kommer til udtryk i "Balladen om Great Eastern" og i andre Heretica-tekster, ud fra nyere socialteori og socialpsykologisk identitetsteori kan opnå en muligvis bedre og mere præcis forståelse af hereticanernes beskæftigelse med det eksistentielle angst- og udgrænsningskompleks. Med afsæt i Thorkild Bjørnvigs digt, og med nedslag i centrale hereticanske programtekster som Bjørn Poulsens "Elfenbenstaarnet" og Vilhelm Grønbechs "Angst", skal jeg forsøge at argumentere for, at man ved hjælp af bl.a. Erik Eriksons begreb om 'jegidentitet' og Anthony Giddens' begreber om 'ambivalens', 'refleksiv identitet' og 'senmodernitet' kan historisere og kontekstualisere bevægelsens eksistentialistiske tematikker på en måde, så de også opleves som fremadpegende snarere end kun som bagudpegende.


Full Text: Paper NorLit 2011