Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
”Jag klistrar. Jag klistrar.” Bergmans berättelse om den instängda kvinnan och den borgerliga familjens sammanbrott
Johan Almer

Last modified: 2011-07-13

Abstract


@font-face { font-family: "?? ??"; }@font-face { font-family: "Cambria Math"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }

Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap utkom i bokform 1973, samma år som den första gången visades i den svensk TV. Under de 38 år som gått sedan dess har TV-serien visats otaliga gånger över hela världen. Scener ur ett äktenskap finna också i en långfilmsversion (1974) och har på senare år satts upp på teatrar i flera länder, bland annat på Dramaten i Stockholm förra året (som också finns i en TV-version) och i år på Aarhus teater i Danmark.

 

Bergmans berättelse om Johan och Marianne har uppenbarligen fortfarande något att säga till oss som ser, lyssnar och läser. Men vad säger den då idag och på vilket säger den det?

 

Jag ska i mitt paper, med utgångspunkt i Bergmans text, diskutera vad det är som gör att berättelsen fungerar i olika samhälleliga kontexter vid olika tider, från det tidiga sjuttiotalet till idag. Diskussionen rör sig huvudsakligen i två riktningar. Den första behandlar Bergmans gestaltning av bokens två grundläggande litterära motiv: äktenskapskris och den instängda kvinnan. Jag analyserar här också gestaltningen av äktenskapskrisens urscen i den svenska litterära traditionen och de båda motivens gestaltning i några av Bergmans övriga verk. Den andra riktningen behandlar verkets komposition. Hur förhåller sig exempelvis de sex scenerna, eller dialogerna, till varandra? Resultatet av kompositionsanalysen sätts sedan i relation till en analys av de kontextuella element berättelsen spelar med och den funktion de får i verket. Funktionen är beroende av om vi sätter Scener ur ett äktenskap i relation till den historiska tiden i början av sjuttiotalet eller i relation till vår egen tid.

 

Analysen av Bergmans berättelse om ett äktenskap är tänkt att ingå som en del i en större undersökning med arbetsnamnet Bergmans berättelser. Studien är inriktad på Bergman som författare och utgår från hans publicerade skrifter med särskilt fokus på Laterna magica från 1987.     


Full Text: Paper NorLit 2011