Author Details

Lagercrantz All, katarina, Sweden

  • - Sundhedsfremme-alternativer & sundhedsprofessioner under pres?
    Kampen mellan klockan och människan: Omvårdnadsstuderandes upplevelse av tid inom äldreomsorgen
    Abstract