Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Space, diversity and integration

The first step in the housing career: leaving the parental home. A comparison of immigrants, descendants and Danes
Rikke Skovgaard Nielsen
Migration System Formation and Global Cities: Re-Forming Spaces and Networks
Theodore Baird
Migration and Career Transitions in Professional Sports: Transnational Athletic Careers in a Psychological and Sociological Perspective
Sine Agergaard, Tatiana V. Ryba
Explaining immigrants’ moves into homeownership
Hans Skifter Andersen
When Ethnic Minorities are Living Together - A mixed methods analysis of what it means for Turks in Denmark to be living in neighbourhoods with other ethnic minorities and a discussion of the potential of ethnic locally based networks
Sara Hach, Line Jensen Buch
Muslims in Copenhagen: Social Cohesion or a Parallel Society?
Mustafa Hussain
Idealtypiske boligforløb for indvandrere i Danmark
Anders Rhiger Hansen

Planlægningens sociologi

Strategisk byplanlægning omkring bæredygtighed – udvikling af normer og praksisser i bæredygtighedsstrategier hos kommunale planlæggere med udgangspunkt i cases fra danske og svenske kommuner i Øresundsregionen
Majken Toftager Larsen
Participatory Sociology - action research and care work
Annette Bilfeldt, John Andersen
Trust and distrust in fieldwork – implications for empirical research?
Eva Reiter
Äldrevården i kläm mellan stat, marknad och civilsamhälle
Annette Bilfeldt, Hermann Schmid
Social sammenhængskraft i Esbjergs socialt heterogene skoledistrikter.
Samuel Lancaster Jakobsen
Kan udkantsdanmark kortlægges med bymodeller?
Henrik Skov
¨How to produce high quality data? The historical case of the European Values Study
Kristoffer Kropp

Reproduction and change of habits in everyday life

The city and patterns of physical movement in children’s everyday lives
Maria louisa Bruselius-jensen
Household mobilities practices – exploring how consumption of mobilities in families with children can be conceptualised
Simon Wind
Social consequences of cultural contestation of food consumption in everyday life
Bente Halkier
Humour as a strategy for ‘doing your time well’
Tea Torbenfeldt Bengtsson
The Search for Authenticity
Morten Hedegaard Larsen
Authenticity in Health Education for Adolescents
Dan Grabowski

Arbejde og familie i forandring

Ligebyrdighedens retfærdighed: at skabe balance mellem arbejde, familieliv og fritid i familier, hvor kvinden gør karriere
Anna Sofie Bach
Jobredesign
Peter Riis Bøeg
Bæredygtige rytmer i det grænseløse arbejde
Helge Hvid
Hvordan påvirker familiepolitik forældres beskæftigelse – et europæiske perspektiv
Anders Ejrnæs, Thomas P. Boje

Materialities of Mobilities – design and mobile practices

Experiencing Mobility - Mobilizing Experience
Jørgen Ole Bærenholdt
Time use on Danish IC3 trains
Thomas Bjørner
Designing Mobilities – Staging Materialities of Mobilities
Ole B. Jensen
The Sound of the Road, and other imaginative musings on urban mobility design - a workshop event retold
Ditte Bendix Lanng
Mobility, theory and bicycle planning
Till Koglin
The Ritual Logic of Spatial Events: Examining the Case of the Instant City at Roskilde Festival
Lasse Liebst
Towards a theory of the mobile risk society. Propaedeutic considerations and concepts
Sven Kesselring
Sustainable Mobility: Practical Dilemmas
Aslak Aamot Kjærulff
Copenhagen -City for the bikes?
Nils Eigil Bradtberg
The faceless relationships on the bike paths
Malene Freudendal-Pedersen, Line Thorup

Visuel sociologi

Brug af visuelle metoder i studier af mobilitet og stedtilhørighed.
Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen
Unges oplevelser af ensomhed udforsket via visuelle metoder
Rannva Thomsen, Signe Ravn, Jeanette Østergaard

Bysociologi, byudvikling og byomdannelse /Urban sociology, urban development and neighbourhood regeneration

Menneskets vilkår = Byens udfordring
Malte Conrad
Surfende urbanisme
Klaus Eskelund
Lokalsamfundsarbejdet under anklage
Martin Severin Frandsen
Planlægning mellem borger og system
Øystein Leonardsen

Urban/mobile Ethnography

An ambiguous sense of place. Identification and distance in Danish youth’s descriptions of their neighbourhood
Signe Ravn
Reconsidering Discourses of Urban Modernity: The Making of the “New” Middle Class Home in China
hilda rømer christensen
Embodied (Auto)Ethnographies of Mobile Routines: the Case of Cycling
Jonas Larsen
Enacting the 'mobile' in tourism studies - Unraveling research practices
Martin Trandberg Jensen
Etnografisk studie af samkørsel
Astrid Marie Christensen

Social stratifikation og ulighed

Universiteter under forandring: En historisk konkret analyse af den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet
Lasse Johansson
Changes in access to Higher Education and Welfare Professional Programs in Denmark 1984-2011
Jens Peter Thomsen, Siri Dencker, Thomas Mørch Pedersen
Ethnic Inequality and Upper Secondary School Tracking in Denmark
David Reimer, Anders Holm
Livsmål og (begyndende livsbaner) blandt unge fra forskellige sociale klasser
Claus D. Hansen, Jakob Skjøtt-Larsen
Women’s Preference for Highbrow Culture Does Not Begin in the Family: Comparing Cultural Participation among Brothers and Sisters
Mads M. Jæger
Grading Expectations: Ability Signals and the Formation of Educational Expectations
Kristian Karlson
The Effect of Grandparents’ Economic, Cultural, and Social Capital on Children’s Educational Success
Stine Møllegaard Pedersen, Mads Meier Jæger
Morphological mechanisms in social stratification research: A contribution to Durkheimian micro-class analysis
Stefan Andrade
A Quantitative Analysis of Basic Course Types on Technical Vocational Schools
Martin D. Munk

Storbyen og sociologien

Storbyen og sociologien: Håndtering – imagination – topografi
Anni Greve
Power and Possibility in the Night
Frederik Bøhling
Det offentlige rum: Biblioteker og brutalisme i Bogotá
Emmy Laura Pérez Fjalland
Det lader sig gøre: om rituel praksis i Københavns Fødevarefællesskab
Lea Trier Krøll
Identifikation og karakteristik af lokalområder gennem kombination af GIS-data og registerdata.
Lisbeth Bondesen Knudsen

Kosmopolitisk Urbanisme - Etnicitet, tilhørsforhold og den multikulturelle by

`Danes and immigrants don´t really have any neighborhood relations´ - or do they?: Inter-ethnic relations in a mixed residential area in Copenhagen
Tina Gudrun Jensen
(Re)scaling identities: Embodied Others and alternative spaces of identification
Lasse Martin Kofoed, Kirsten Simonsen
Om unge etniske minoriteters kamp mod stereotyper og deres nudanske alternativ
Jeppe Fuglsang Larsen
Ulighed, medborgerskab og sammenhængskraft i det multikulturelle velfærdssamfund
Klaus Rasborg
Ruter og rødder. Om mobilitet, migration og tilhørsforhold
Sune Qvotrup Jensen, Ann-Dorte Christensen
Migration, transit og det informelle
Kristine Juul, Ebbe Prag