Author Details

Thuesen, Jette

  • - Sundhedsfremme i velfærdsstaten: omsorg eller magtudøvelse?
    Gammel og bruger. Subjektpositioner i geriatrisk personcentreret rehabilitering
    Abstract